Πολιτική Επιστροφών

1. Επιστροφές προϊόντων που αγοράστηκαν από την “E-SHOPPAR” Ltd.

Ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει προϊόν εντός μέγιστης προθεσμίας 14 μερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να επιστρέψει την αποστολή στην διεύθυνση από την οποία στάλθηκε μαζί με λεπτομερώς συμπληρωμένο Έντυπο επιστροφής προϊόντος και χρηματικού ποσού. Η “E-SHOPPAR” Ltd. επιστρέφει όλα τα ποσά πληρωμένα από τον καταναλωτή μέσω τράπεζας στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο Έντυπο επιστροφής.

Τα μεταφορικά επιστροφής και αλλαγής είναι για λογαριασμό του Πελάτη, εκτός αν:

Το παραληφθέν εμπόρευμα προφανώς δεν ανταποκρίνεται στο παραγγελθέν ˙
Το λάθος έγινε εξ υπαιτιότητας της “E-SHOPPAR” Ltd.

2. Η επιστροφή δέχεται υπό τους ακόλουθες συνθήκες :

Το εμπόρευμα είναι σε καλή εμπορική κατάσταση, πρωτότυπη συσκευασία, με πρωτότυπες ετικέτες, συνοδευμένο από τα πρωτότυπα έγγραφα εκδοθέντα από την “E-SHOPPAR” Ltd. – τιμολόγιο, ταμειακή απόδειξη, κάρτα εγγύησης (εάν εκδόθηκε τέτοια) και έντυπο επιστροφής. 
Όταν η επιστροφή του προϊόντος είναι για λογαριασμό της “E-SHOPPAR” Ltd. αυτή υποχρεωτικά θα γίνει με την εταιρεία ταχυμεταφορών ACS Courier και όχι με προαιρετικά διαλεγμένο από τον πελάτη ταχυμεταφορέα.

3. Προθεσμία επιστροφής ποσών πληρωμένων με κάρτα, ταχυδρομική επιταγή ή αντικαταβολή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί της προστασίας των καταναλωτών η, “E-SHOPPAR” Ltd. θα επιστρέψει στον πελάτη το πληρωμένο ποσό εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος του πελάτη να επιστρέψει το εμπόρευμα.
Η “E-SHOPPAR” Ltd. δεν ευθύνεται για συμπληρωμένα μη αληθή στοιχεία ή μη συμπληρωμένα στοιχεία κατά την εγγραφή όπως και στα έντυπα επιστροφής ποσών από τα οποία μπορεί να προκύψει παράταση της προθεσμίας επιστροφής ή άλλες δυσκολίες για τον πελάτη. 
“E-SHOPPAR” Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την επιστροφή των πληρωμών μέχρι την παραλαβή πίσω των εμπορευμάτων ή μέχρι να μας παρουσιάσετε αποδείξεις ότι έχετε στείλει πίσω τα εμπορεύματα ανάλογα με αυτό ποιο γεγονός έχει επέλθει νωρίτερα.